P O S A C Y P

O projektu

Promicanje bavljenja sportom među djecom i mladima.

Projekt Erasmus +: Sport

Projekt Promicanje bavljenja sportom među djecom i mladima je trogodišnji partnerski projekt između krovnih kuglačkih organizacija Hrvatske, Češke, Srbije i Slovenije te kuglačkog kluba Železiarne Podbrezova, sufinanciran od strane Europske unije u sklopu programa Erasmus +: Sport u iznosu od 363.260,00 eura, a provoditi će se od 01.01.2020. do 31.12.2022. godine.

Glavni cilj je omogućiti što većem broju djece i mladih da se bave tjelesnom aktivnošću kroz kuglački sport te poticati sveopću populaciju na vježbanje kroz amaterski sport kuglanje, a naglasak je na povećanju broja djece i mladih da dođu i ostanu u kuglanju, na izradi priručnika i organizaciji kampova za djecu i mlade kako međunarodnih, tako i lokalnih. Cilj je napraviti web aplikaciju i širiti rezultate projekta. Zajedničkim radom projekt će dati dobar put kako riješiti problem i kako odgovoriti na određene potrebe mladih, kako privući djecu i mlade u kuglački sport te kako ih zadržati u kuglačkom sportu.

Imate li pitanja?
Kontaktiraj nas.

Kontaktiraj nas