P O S A C Y P
1. međunarodna konferencija projekta POSACYP

1. međunarodna konferencija projekta POSACYP

Konferencija i snimka iste može se pratiti putem video prijenosa na slijedećem LINKU.

Dnevni red konferencije

Pogledajte sve vijesti