P O S A C Y P
1. Zajednički kamp za djecu i mlade - POSACYP

1. Zajednički kamp za djecu i mlade - POSACYP

U utorak 27. srpnja 2021. godine započeo je prvi međunarodni kamp u sklopu projekta PRomicanje bavljenja sportom među djecom i mladima. Slike i aktivnosti s kampa po danima mogu se vidjeti na facebook stranici projekta.

Pogledajte sve vijesti