P O S A C Y P
2. Zajednički kamp za djecu i mlade - POSACYP

2. Zajednički kamp za djecu i mlade - POSACYP

Od 28. lipnja do 05. srpnja održava se 2. zjednički kamp za djecu i mlade u sklopu projekta Promicanje bavljenja sportom među djecom i mladima. Slike i aktivnosti s kampa po danima mogu se vidjeti na facebook stranici projekta.

Pogledajte sve vijesti